zondag 25 september 2011

Overloon

Deze dag bezochten we het oorlogsmuseum in Overloon. Het museum heeft een documentatiecentrum met heel veel geschriften, posters artikelen enz over de oorlog. Veel te veel om allemaal te lezen, maar indrukwekkend genoeg of er dingen tussenuit te kiezen. Waarbij wij ons weer verbazen wat mensen elkaar aan kunnen doen.
Daarnaast is er het Marshall museum met een ongelooflijk hoeveelheid wapentuig. Na zo'n bezoek wil je wel weer even stilstaan bij de betrekkelijkheid van het leven. Hieronder een paar foto's die wij daar maakten.:
Straks gaan we weer terug naar heden
En hoe men 't wendt en keert of plooit
Wij zullen veel moeten vergeven
Vergeten echter doen we nooit
                                      Wim de Vries


©2011 www.barocknet.nl